Home >> Databáze záměrů

Revitalizace parku Lumírovy sady – záměr

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Komplexní revitalizace parku včetně rekonstrukce cestní sítě, výměny VO, výměny a doplnění mobiliáře, rozšíření hřiště včetně výměny herních prvků. Součástí je realizace nového amfiteátru a sadové úpravy. Úprava svahu včetně hatí. Park je v těsném sousedství NKP Vyšehrad.
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Předpoklad realizace: —-
Lokace projektu: MČ Praha 2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner