Home >> Databáze záměrů

 Revitalizace parku Čelakovského sady – záměr

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jde o revitalizaci části parku, která není zahrnuta do revitalizace na území MČ P1, ale je s ní v souladu. Součástí jsou 3 přístupové trasy pěší a chodníky. Projekt řeší problematický profil opěrnými zídkami, které zabrání erozi půdy, opraveny budou všechny chodníky, doplněn mobiliář, VO, sadovnické úpravy.
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Předpoklad realizace: —-
Lokace projektu: MČ Praha 2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru