Home >> Databáze projektů

  Revitalizace Denkrovy pískovny Praha Lysolaje

Garant projektu: MČ Praha Lysolaje
Popis projektu: Cílem projektu bylo vytvořit plnohodnotný krajinný prostor v nově revitalizované pískovně, kde vznikl rekreačně sportovní areál. Proběhly zde sadové úpravy a zeleň vnesla do prostoru vítanou celoroční proměnlivost a zvýšenou ekologickou kvalitu celého veřejného prostoru.
Hodnota projektu: 4 800 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: MČ Praha Lysolaje
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 4 800 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatic-
kou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve měst

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru