Home >> Databáze projektů

Rekonstrukce objektu MŠ Šumavská

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Obvodové zdivo ze strany ulice Slezská a U Vodárny bylo atakováno vandaly (sprejery). V rámci projektu došlo k ozelenění fasády, aby se zabránilo pokračování vandalismu. Budova se nachází v jihovýchodní části Sadů Svatopluka Čecha, v těsném okolí stavby se nenachází téměř žádné inženýrské sítě. Situace umožňovala výsadbu vhodných druhů dřevin do volné půdy. V projektu se počítalo s opravou fasády novým nátěrem, instalací nosného systému popínavých rostlin (dřevo, kov, plast), výsadbou popínavých rostlin (starších, vyspělých k zabránění vandalismu na novém nátěru fasády), výsadba živého plotu z vhodných rostlin. Cílem bylo relativně levné řešení, rychlá realizace (v řádu měsíců včetně projektu), znemožnění znečišťování okolí domku výkaly psů.
Fáze projektu: Ukončen
Lokace projektu: Praha 2, domeček u hřiště MŠ Šumavská“ (roh ulice U Vodárny × Slezská), par. č. 1934/4, k. ú. Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, 
Indikátory projektu: AD1
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Děti a učitelky z MŠ Šumavské, Chodci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru