Home >> Databáze projektů

  Rekonstrukce objektu MŠ Srdíčko

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Projekt je zaměřen na snižování energetické náročnosti budov. Za účelem dosažení energetických úspor, je nutné provést zateplení obálky budovy s částečnou výměnu oken a dveří a instalace nuceného větrání s rekuperací.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12 ul. Levského, https://mapy.cz/s/dulocumupa
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé městské části Praha 12, Předškolní děti


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet městské části Prahy 12, dotace z OPŽP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
DS – Úspora energií na vytápění/chlazení
RS – regulace CO2
RS – regulace nemocí
Jiný přínos
Nižší emise
Zkvalitnění vnitřního prostředí
Energetická a finanční úspora

karta projektu (pdf)