Home >> Databáze projektů

 Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMČ – tepelné čerpadlo

Garant projektu: MČ Praha Klánovice
Popis projektu: V V historické budově ÚMČ na adrese U Besedy 300/8 byl velmi starý plynový kotel. Emisně nesplňoval platné normy, byl provozně nespolehlivý a energeticky neúsporný. Došlo k nahrazení tepelným čerpadlem voda-vzduch a došlo ke změnám v otopné soustavě a elektroinstalaci, aby bylo využití tohoto zdroje co nejefektivnější. Součástí byla projektová dokumentace, další zapojení obnovitelných zdrojů energie, zařízení a opatření, jejichž výsledkem jsou provozní úspory a menší uhlíková stopa.
Fáze projektu: Projekt byl úspěšně ukončen.
Lokace projektu: Historická budova ÚMČ na adrese U Besedy 300/8 Praha Klánovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Návštěvníci budovy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Provozní úspory
Menší uhlíková stopa
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění a chlazení