Home >> Databáze projektů

 Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMČ – tepelné čerpadlo

Garant projektu: MČ Praha Klánovice
Popis projektu: V rámci akce dojde k výměně zastaralého plynového kotle za tepelné čerpadlo voda-vzduch v budově Úřadu městské části. Součástí bude projektová dokumentace, změny v otopném systému vyvolané tímto zásahem, další zapojení obnovitelných zdrojů energie, zařízení a opatření, jejichž výsledkem budou provozní úspory a menší uhlíková stopa.
V historické budově ÚMČ na adrese U Besedy 300/8 je nyní velmi starý plynový kotel. Emisně nesplňuje žádné platné normy, je provozně nespolehlivý a energeticky neúsporný. Jsme připraveni jej nahradit tepelným čerpadlem voda-vzduch a provést změny v otopné soustavě a elektroinstalaci, aby bylo využití tohoto zdroje co nejefektivnější.
Součástí bude projektová dokumentace, další zapojení obnovitelných zdrojů energie, zařízení a opatření, jejichž výsledkem budou provozní úspory a menší uhlíková stopa. Věříme, že úřad by měl jít příkladem v odpovědném přístupu k vytápění budov.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Historická budova ÚMČ na adrese U Besedy 300/8 Praha Klánovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Návštěvníci budovy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Provozní úspory
Menší uhlíková stopa
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění a chlazení

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru