Home >> Databáze projektů

 Projekt komunitní zahrady

Garant projektu: MČ Praha Velká Chuchle
Popis projektu: Velká Chuchle by chtěla zrealizovat Komunitní zahradu v Malé Chuchli Komunitní zahrada na parc. č. 30/1 v kú Malá Chuchle, by představovala místo, které sdružuje lidi nevlastnící žádnou zahradu. Zároveň by poskytla místo pro setkávání a mohla působit jako přírodě blízké místo pro rekreaci.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Velká Chuchle
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru