Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výstavba zelené stěny z chmelu, Praha 6

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Projekt měl za úkol odclonit pobytové plochy kulturní zahrádky Šesťák od frekventovaného kruhového objezdu Vítězného náměstí. Odclonění bylo realizováno pomocí zelené stěny z chmelu otáčivého (Humulus lupulus). Konstrukce chmelnice byla instalována do stávajícího atypického dřevěného truhlíku umístěného na Vítězném náměstí při okraji plochy kulturní zahrádky Šesťák. Realizací projektu se nejen plocha odclonila od dopravně zatíženého kruhového objezdu, ale došlo i ke zvýšení ozelenění Vítězného náměstí a rovněž částečně k zastínění prostoru posezení kulturní zahrádky Šesťák.
Hodnota projektu: 135 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha 6, Vítězné náměstí
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost, Návštěvníci kulturní zahrádky Šesťák z celého hlavního města

foto MČ Praha 6


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 135 000 Kč bez DPH
Investiční náklady: 135 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ Praha 6
Skutečné náklady: 135 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – regulace mikroklimatu
KS – estetická funkce
Jiný přínos
Odclonění od dopravně zatížené silnice
Zastínění
Ozelenění
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)