Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba ovocných stromů park Třešňovka, Praha 4

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Výsadba starých odrůd ovocných stromů v parku Třešňovka (obnova sadu) v počtu 40 ks.
Hodnota projektu: 500 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha 4 – park Třešňovka
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu


zdroj MČ Praha 4

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 500 000 Kč
Zdroj financování: Kofinancováno z NPŽP
Skutečné náklady: 500 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – redukce hluku
RS – regulace mikroklimatu
RS – opylení
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru