Home >> Databáze projektů

Pořízení elektromobilu pro potřeby městské části

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Cílem projektu je pořízení elektromobilu pro potřeby městské části. Automobil bude sloužit na kratší trasy v rámci městské části.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha Dolní Počernice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci dané MČ


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace nemocí
Jiný přínos
Úspora energií

karta projektu (pdf)