Home >> Databáze projektů

 Pítka ve veřejném prostoru

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Doplnění pítek do veřejného prostoru pomáhá zejména v horkých letních dnech snižovat tepelnou zátěž obyvatel možností osvěžení. je snahou rovnoměrné rozmístění po území městské části. Po realizaci budou pítka zařazena do správy odboru dopravy a životního prostředí, z jehož rozpočtu jsou hrazeny náklady na odběr vody a údržba obdobných zařízení.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 6
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 726 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)