Home >> Databáze projektů

 Osazení 13 ks AC dobíjecích stanic na EVR lampy

Garant projektu: THMP, a.s.
Popis projektu: Předmětem projektu bylo osazení 13 ks EVR lamp na Vinohradech nabíjecími AC wallboxy a vytvoření tak první z mnoha nabíjecích lamp na území hlavního města Prahy. Cílem projektu bylo ověření konceptu nabíjecích lamp a zprovoznění kompletního systému správy nabíjecích míst na území hl. města Prahy. Po vybrání konkrétního dodavatele nabíjecích wallboxů ve veřejné zakázce bylo potřeba zajistit napojení této technologie do backendu provozovatele dohledového a billingového systému. Také bylo zajištěno vyhrazené parkování pro elektroauta vedle dobíjecích lamp.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: MČ Praha 2, Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV16
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. města Prahy, pracovníci MČ Prahy 2


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování:MHMP, Operační program Doprava 2014-2020, evidenční číslo projektu CZ.04.240/0.0/0.0/20_084/0000521

Specifický cíl E: Zlepšování podmínek Prahy v oblasti udržitelné mobility
E1.: Zajistit provázání udržitelné mobility s dalšími aspekty udržitelného města
E.3.: Podpořit formy dopravy, které využívají bezuhlíkové zdroje energie

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu