Implementační plán 2020 – 2024

Implementační plán 2020-2024 se v současné době připravuje. Přípravou je pověřen odbor OCP MHMP. Předpokládaný termín zpracování je 30.6.2020.