Home >> Databáze projektů

  Obnova funkčnosti studní

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Vzhledem ke změnám klimatických podmínek, je nutno hledat další zdroje vody. Jedním ze způsobu je i obnova studní na pozemcích městské části
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Rekreační funkce
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Zdroj vody
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)