Home >> Databáze projektů

 Milíčovské kopce – regenerace zeleně

Garant projektu: MČ Praha Újezd
Popis projektu: S úpravou zeleně se začalo v roce 2019 a v roce 2022 jsme vstoupili do čtvrté etapy úprav. Z několik desetiletí zanedbaného území se vytváří dle pětiletého plánu péče lesopark, který slouží jako nárazníková zóna pro návštěvníky přírodní památky Milíčovský les. Toto území má za úkol zabavit a zadržet část návštěvníků, kteří by jinak prošli tímto územím do Milíčovského lesa. Úprava a údržba takto zanedbaného území je stejně prospěšná a stejně finančně náročná jako výsadba a ozeleňování nových ploch. Přehuštěné výsadby by jinak byly odkázány k brzké záhubě. Práce budou probíhat v době vegetačního klidu 2022/2023. Tento projekt bude pokračovat i v roce 2023, v době vegetačního klidu 2023/2024.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Újezd, celkový rozsah 15 ha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč v roce 2022 a 300 000 Kč v roce 2023 (bez DPH)
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Estetická hodnota
Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)