Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Projekty pro otevřenou krajinu 2018-2019

Revitalizace DUN KOMOKO II.

V rámci revitalizace DUN byl v roce 2018 pokusně umístěn plovoucí ostrov s vodními rostlinami na DUN KOMOKO II. DUN nebyla zatížena komunálním znečištěním, a proto byla pro instalaci tohoto ostrova vhodná. První průzkumy ukazují, že ostrov vyhovuje zeleným skokanům a různým druhům hmyzu, například vážkám. Analýzu měl na starosti odbor ochrany prostředí MHMP.

foto archiv MHMP

Příměstský park Soutok

Plněním projektu IPR Praha poskytuje HMP odborné územně plánovací služby, které spočívají v založení a nastavení činnosti Příměstského parku Soutok jako manažerského nástroje pro správu administrativně i majetkoprávně fragmentované oblasti. Jde o pilotní projekt, který je založen na společném definování hodnot území, a ve kterém jsou zásady rozvoje a ochrany přírody určeny společenskou dohodou místních aktérů.

foto archiv IPR

Dívčí hrady – krajinářský park

Vytvoření krajinářského parku umožnilo ochlazování a zlepšování provětrávání daného území, zlepšilo retenci srážkových vod a umožnilo jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha. Bylo provedeno zatravnění 62 ha orné půdy, výsadba 559 soliterních stromů, 29 600 lesních sazenic a byly realizované 2 nové mlatové cesty na zpřístupnění plochy. Projekt byl v říjnu 2019 odborem ochrany prostředí MHMP dokončen.

foto archiv MHMP

Revitalizace Litovicko – Šáreckého potoka a výstavba rybníka Terezka v Liboci

Důvodem projektu byla revitalizace koryta a výstavba nové vodní plochy. Ke dni 12. 11. 2019 byl projekt odborem ochrany prostředí MHMP dokončen.

foto archiv MHMP

Divoká Vltava

Hlavním přínosem projektu „Divoká Vltava“, jehož záměrem je přírodě blízká revitalizace řeky Vltavy podél Císařského ostrova, bude zlepšení průtokových poměrů při povodních, posílení hodnot nivní krajiny, obnova přirozených říčních procesů a rozšíření nabídky pro rekreační i vzdělávací aktivity. Revitalizaci má na starosti IPR Praha.

foto archiv IPR