Home >> Databáze projektů

Koncepce zhodnocení parku Židovské pece

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: Estetické a funkční zhodnocení dané lokality
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 3, park Židovské pece
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD2
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 52 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ Praha 3, MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2. : Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – rekreační funkce
RS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)