Home >> Databáze projektů

Koncepce řešení tepelného ostrova v MČ Praha 10 – mlhoviště

 

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: V projektu má být dosaženo snížení teploty v silně urbanizovaném městském prostoru a to zejména v období letních tropických dnů. Cílem záměru je tak osazení zejména nových mlhovišť. Dále pak pítek, pítek pro ptáky, menších vodních prvků aj. Projekt je značně variabilní na základě dostupných finančních prostředků.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Celé území MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost, návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet MČ, dotace od MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové modrozelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
RS – kvalita vody
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)