Implementační plán Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024 se připravuje.