Implementační plán 2018 -2019

Adaptační opatření Implementačního plánu 2018 – 2019 jsou rozčleněna na tyto tři oblasti
Analytické a metodické projekty
Výzkumné projekty
Pilotní projekty
implementační plán 2018 - 2019 - CELÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ

Implementační plán – english version

Závěrečná zpráva k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2018-2019 ke stažení níže:

Usnesení Rady HMP vč. příloh

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA IP 2018-2019
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru