Home >> Databáze projektů

 Instalace a připojení závlahových soustav

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Instalace a připojení závlahových soustav na stávající podzemní akumulační nádrže v areálech 3 ZŠ pro automatické závlahy travnatých ploch srážkovou vodou v období sucha.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Prahy 4


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování:

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Finanční úspora
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru