Home >> Databáze projektů

 Instalace a připojení závlahových soustav

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Instalace a připojení závlahových soustav na stávající podzemní akumulační nádrže v areálech 3 ZŠ pro automatické závlahy travnatých ploch srážkovou vodou v období sucha.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Prahy 4


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování:

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Finanční úspora
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)