Home >> Databáze projektů

 Digitalizace měření spotřeb energií na městské části Praha 3

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: On-line sledování spotřeb energií, zajištění alarmových hlášení v případě defektních úniků, či neoprávněných odběrů, návaznost na energetický management v návaznosti na zavádění ISO 50001, úspora nákladů na energie.
Prostřednictvím obousměrné komunikace zavedení možnosti řízení energetických hospodářství městské části Prahy 3.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 3
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu,
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: 


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze

Přínos adaptace (ekosystémová služba)

Jiný přínos
Úspora energií na vytápění/chlazení
Sběr dat o spotřebě energií

karta projektu (pdf)