Home >> Databáze projektů

 Dešťový záhon Vokovice

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Realizací záhonu bylo zkvalitněno životní prostředí občanů. Záhon je soběstačný, co se týče zálivky, což umožní úsporu vody. Další péči o tento záhon převezme odbor dopravy a životního prostředí a péče bude hrazena z rozpočtu ODŽP, odd.§ 3745, pol. 5169. Projekt byl úspěšně ukončen.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: MČ Praha 6
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu