Home >> Databáze projektů

 Dešťový záhon Vokovice

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Realizací záhonu bude zkvalitněno životní prostředí občanů zde bydlících. Záhon navíc bude soběstačný co se týče potřeby zálivky, což umožní úsporu vody na zálivku. Další péči o tento záhon převezme odbor dopravy a životního prostředí a péče bude hrazena z rozpočtu ODŽP, odd.§ 3745, pol. 5169.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 6
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner