Home >> Databáze projektů

 Dešťový záhon Vokovice

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Realizací záhonu bylo zkvalitněno životní prostředí občanů. Záhon je soběstačný, co se týče zálivky, což umožní úsporu vody. Další péči o tento záhon převezme odbor dopravy a životního prostředí a péče bude hrazena z rozpočtu ODŽP, odd.§ 3745, pol. 5169. Projekt byl úspěšně ukončen.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: MČ Praha 6
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru