Home >> Databáze projektů

  Chytré stavby – energeticky šetrná řešení u novostaveb, podpora realizací zelených střech

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Cílem projektu je v rámci nové výstavby na území naší městské části, prosazovat, důsledně vyžadovat a podporovat tzv. zelené střechy, dodržovat plochy rostlého terénu a využívat všech možností umístění rostlin, včetně popínavých rostlin na fasádách domů. Cílem je také ozelenit budovy ZŠ a MŠ na území MČ. U novostaveb je cílem podpora a důraz na energeticky šetrná řešení. MČ plánuje vyhlášení architektonické soutěže novostavby školského zařízení v ulici Jankovcova. Tato stavba by měla v maximální míře splňovat výše uvedené.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: MČ Praha 7, investoři v území


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: dle konkrétních projektů
Zdroj financování: dle konkrétních projektů

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.2. : Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3. : Realizovat udržitelnou výstavbu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – estetická hodnota
Jiný přínos
DP – úspora energií na vytápění/chlazení
DP – nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)