Home >> Databáze projektů

 Brožura modelového řešení Modrozelené infrastruktury v rámci výsadby stromořadí

Garant projektu: IPR Praha 
Popis projektu: Jedná se o zpracování informačního a vzdělávacího materiálu o technologiích výsadeb uličních stromořadí s využitím tzv. strukturních substrátů v kombinaci s prvky hospodaření s dešťovou vodou v ulicích. Brožura je zpracována na základě výstupů workshopu IPR Praha a SZKT z dubna 2019. Výstupem je publikace pro odbornou veřejnost i samosprávu HMP o přístupu k výsadbě a HDV podle zkušeností ze švédského Stockholmu či Molmö. Na modelových příkladech v rámci rekonstrukce veřejných prostranství Dvořákova nábřeží a Klárova byl tento přístup demonstrován v podobě technických řezů, vizualizací a odborného popisu jednotlivých částí technologie výsadby stromů a HDV. Brožura byla dokončena.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: Dvořákovo nábřeží a Klárov/metro Malostranská, metodicky pak celá Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV1
Druh opatření: Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Odborná veřejnost, TSK a.s., OCP MHMP, komunální politici, městské části


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: v rámci vedlejší činnosti IPR – publikace
Zdroj financování: IPR

Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu
F.3.: Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos
KS – vzdělávací

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru