Home >> Databáze projektů

 Alej cyklo Hrnčíře – Kunratice

Garant projektu: MČ Praha Šeberov
Popis projektu: Cílem projektu je výsadba aleje listnatých stromů podél cyklostezky, navazující na výsadbu aleje vévody z Edinburgu obce Vestec, ve spolupráci s MČ Praha Kunratice.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Šeberov
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci, obyvatelé


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru