Home >> Databáze projektů

 Alej cyklo Hrnčíře – Kunratice

Garant projektu: MČ Praha Šeberov
Popis projektu: Cílem projektu je výsadba aleje listnatých stromů podél cyklostezky, navazující na výsadbu aleje vévody z Edinburgu obce Vestec, ve spolupráci s MČ Praha Kunratice.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Šeberov
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci, obyvatelé


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)