Home >> Databáze projektů

  Adaptace školních budov

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Jedná se o dílčí úpravy stávajících budov (instalace exteriérového stínění, příprava prostoru pro venkovní výuku, zřízení školních zahrad) a pilotní projekty modelových chytrých školních budov na Rohanském ostrově (novostavba) a v Bohnicích (rekonstrukce)- zlepšení vnitřního klimatu budov, snížení nároků na provoz, demonstrace moderních technologií ve výstavbě, zvýšení biodiverzity školních zahrad, vytvoření prostoru pro praktickou ekologickou výuku.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 8, Rohanský ostrov a ZŠ Ústavní, Bohnice; další budovy škol a mateřských školek
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, GOV9, GOV12
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Žáci základních a mateřských škol a ostatní uživatelé školních budov a pozemků


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 501 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Fond rozvoje MČ 8/Dotace

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – úspora energií na vytápění/chlazení
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Demonstrace moderních technologií ve výstavbě
Zvýšení biodiverzity
Prostor pro ekologickou výuku

karta projektu (pdf)