Home >> Implementační plán >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)>> Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

foto Antonín Keprta

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro městskou krajinu
(urbanizované území)

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní, a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

1. Analýza současného stavu uličních stromořadí a návrh zásad pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně

Uliční stromořadí jsou jedním z nejdůležitějších prvků ve městě napomáhající snižovat teplotu během horkých dní, poskytovat stín chodcům i budovám a celkově zlepšovat mikroklima i kvalitu veřejných prostranství.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, IPR
Zapojené subjekty: INF MHMP, TSK, Lesy hl. m. Prahy, OSI MHMP, městské části
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími strategickými dokumenty a projekty: Strategický plán hl. m. Prahy, Aktualizace 2016 Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
Potenciální konflikty: Roztříštěná správa o stromořadí v Praze mezi TSK, MČ a MHMP
Zdroje financování: MHMP

karta projektu
2. Příprava Metodické příručky o hospodaření s dešťovou vodou na území hl. m. Prahy pro pracovníky stavebních odborů MČ, samosprávy městských částí 55 a zainteresované developery

Akumulace srážkových vod může zlepšit bilanci užitkové vody v období sucha (zálivka, sanita, kropení ulic) a napomáhá zlepšit koloběh vody. Srážková voda odváděná do sítě jednotné kanalizace představuje neúměrnou hydraulickou zátěž pro čistírny odpadních vod a při intenzivním dešti dále dochází k odlehčování vod z jednotné kanalizace do vodních toků a tím k jejich znečišťování.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Stavební fakulta ČVUT, Koniklec a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
3. Příprava metodiky pro zavádění a postupnou změnu zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Cílem vypracování metodické příručky o možnostech výběru materiálu a technologie pro propustné a polopropustné povrchy je zvýšení informovanosti pracovníků úřadu MČ a dalších zainteresovaných odborníků a zavedení této metodiky do praxe.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Stavební fakulta ČVUT a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
4. Příprava metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů

Cílem vypracování metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů je vyhodnotit možnosti efektivní výsadby tramvajových pásů a metodiky pro jejich správu a údržbu. Dalším účelem je zvýšení informovanosti pracovníků ÚMČ a dalších zainteresovaných odborníků a zavedení této metodiky do praxe.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP, DPMP, SZU, Stavební fakulta ČVUT a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google