• Snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města v budoucnosti.

  • V Praze se dlouhodobě zvyšuje průměrná roční teplota vzduchu a klimatické modely předpokládají zvýšení počtu tropických dní. / foto Lubomír Stiburek

  • Podle dosud provedených výzkumů se předpokládá, že na území hl. m. Prahy se bude měnit rozložení srážek v čase a prostoru. / foto Antonín Keprta

  • Budovy jsou zodpovědné za spotřebu asi čtyřiceti procent veškeré energie a jsou tak zodpovědné přibližně za jednu třetinu emisí skleníkových plynů. / foto Václav Hykeš

  • Automobily se spalovacími a vznětovými motory jsou významným zdrojem znečištění ovzduší a antropogenního tepla. / foto Antonín Keprta

  • Je důležité, aby měli obyvatelé povědomí o mimořádných událostech, které mohou nastat v důsledku klimatických změn. / foto Antonín Keprta

  • Průměrné roční teploty vzduchu (v °C) v období 1775–2015 na meteorologické stanici Praha-Klementinum. / Zdroj: ČHMÚ, 2016, portal.chmi.cz a infomet.cz

Klimatická změna v Praze se projevuje hlavně zvýšením teploty vzduchu. Předpokládá se, že do roku 2030 dojde ke zvýšení průměrné roční teploty vzduchu zhruba o 1°C, a dle předpovědí má průměrná roční teplota do r. 2100 dále nárůst o 2-5 °C.
Hlavní město Praha vypracovalo Strategii adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu s popisem průběžného sledování a hodnocení procesu a průběhu adaptačních opatření, včetně hodnocení rizik a vypracovávání hodnoticích zpráv. Na Strategii navazuje Implementační plán pro roky 2018–2019, který obsahuje konkrétní adaptační opatření a pilotní projekty přispívající ke zmírňování dopadu klimatické změny, způsob jejich monitorování a vyhodnocení jejich účinnosti. V současné době se pracuje na přípravě nového Implmenetačního plánu, a to na roky 2020-2024.
Klimatická změna vyvolává v posledních období častější extrémy počasí. Přívalové deště způsobují bleskové záplavy ve městech, častější sucha a vlny veder zase ohrožují zdraví lidí, poškozují vodní zdroje a infrastrukturu.

Účel strategie
Snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města v budoucnosti.

Vize strategie
Zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci se šedými (technickými) a měkkými opatřeními s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel města.

Hlavním cílem Strategie je zvyšovat dlouhodobou odolnost Prahy vůči projevům klimatické změny.

Strategické cíle

Z analýzy současného stavu a projekcí projevů klimatické změny na území hl. m. Prahy do roku 2030 a z hodnocení zranitelnosti Prahy vychází návrh adaptačních opatření zaměřených na zvýšení odolnosti města se specifickými cíli.

Snížit negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na zdraví citlivých skupin obyvatel Prahy

Snížit dopady přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha a tím zajistit stabilní vodní režim v Praze a ve volné krajině metropolitní oblasti

Snížit energetickou náročnost Prahy a podpořit adaptaci budov – zvýšit odolnost města a zmenšit jeho ekologické stopy

Zlepšit připravenost v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení – posilovat schopnost adekvátní reakce 

Zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility – podpora elektromobility, pěší a
cyklistické dopravy

Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
VÍCE O STRATEGII ADAPTACE
IMPLEMENTAČNÍ PLÁN 2018-2019
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google