Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

foto Portál životního prostředí HMP

Analýza současného stavu uličních stromořadí a návrh zásad pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně

Součástí úkolu je vytvoření pracovní skupiny pro stromořadí.

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Uliční stromořadí jsou jedním z nejdůležitějších prvků ve městě napomáhající snižovat teplotu během horkých dní, poskytovat stín chodcům i budovám a celkově zlepšovat mikroklima i kvalitu veřejných prostranství. Stromy v ulicích Prahy se ale potýkají s mnoha problémy, které se týkají především jejich životních podmínek a způsobu výsadby a následné péče o stromořadí. Zásadním problémem je roztříštěnost a koordinace správy a obnov stromořadí v Praze. Stromy v ulicích budou poskytovat stín a ochlazení pouze v případě, že budou v dobrém zdravotním stavu a vitalitě a budou mít dostatečný prostor pro rozvoj kořenů a koruny v prostoru ulice.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Chybějící stav uličního stromořadí a jejich roztříštěnost a koordinace správy a obnov.

Vazba projektu na strategické dokumenty 
Strategický plán hl. m. Prahy, Aktualizace 2016 – Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

 

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Vypracování metodiky a postupů

Realizační kroky
• Založení průřezové pracovní skupiny k tématu stromořadí a zeleně v Praze složené ze zástupců správců stromořadí, specialistů a
projektantů, kteří mají konkrétní zkušenosti přímo s projekty stromořadí v městském prostředí a s uplatňováním nových technologií
• Iniciace jednotné koordinace celkových rekonstrukcí ulic
• Návrh zásad pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně
• Posílení personální a finanční kapacity OCP MHMP pro zajišťování projektů výsadeb, správy a péče o stromořadí.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: IPR

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implemntačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Stav uličních stromořadí
Zásady pro výsadbu, správu, management a údržbu uliční zeleně

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 2 mil Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google