Home >> Implementační plán >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)>> Projekty pro městskou krajinu (urbanizované území)

foto Antonín Keprta

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro městskou krajinu
(urbanizované území)

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní, a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Projekty pro městskou krajinu

1. Výsadba stromořadí Jaromírova ulice

Obnova stromořadí v ulici Jaromírova proběhne v rámci celkové rekonstrukce ulice. V rámci obnovy stromořadí bude použita technologie s využitím prokořenitelných buněk. Realizace by měla zajistit kvalitní prokořenitelný prostor pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách v centru města.
Období realizace: 2020 – 2021

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, IPR, DPP, TSK, PRE, OCP MHMP
Zapojené subjekty: OCP MHMP, IPR Praha, TSK, DPP, správci sítí, OCP MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími strategickými dokumenty a projekty: Koncepce celkové obnovy ulic Na Slupi, Ostrčilovo náměstí, Jaromírova (IPR Praha)
Potenciální konflikty: Nutnost přeložek sítí technické infrastruktury z důvodu obnovy stromořadí v souvislém pásu za použití prokořenitelných buněk, vícero investorů v uličním prostoru – koordinace realizací
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
2. Obnova parkové části okolo rozhledny Petřín

Rehabilitace okolí Rozhledny Petřín – probíhající realizace parkových úprav: zlepšení retence srážkové vody v místě realizací drenážních vsakovacích boxů umístěných pod obnovené parkové komunikace a obnova vegetačních ploch, umožní ochlazování a zlepší vodní režim daného území, zlepší retenci srážkových vod a umožní jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha. Období realizace: 2018

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími opatřením /projektem: Snížení povrchového odtoku, snížení prašnosti, snížení množství chemických látek (hnojiva, postřiky atd.) jako efekt zkvalitnění vegetačních ploch a retence srážkové vody v místě
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
3. Obytný soubor Malá Řepora – odvodnění

Jedná se vytvoření přírodě blízkého systému odvodnění nově vznikajícího bytového komplexu. Součástí odvodnění je i vybudování retenční nádrže a suchých jezírek.
Období realizace: 2017 – 2019

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Central group a.s., Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
4. Biotop Výstaviště – podpora zlepšování kvality vody

Koupací biotop primárně neslouží ke zlepšení jakosti vody, ale jedná se o  vylepšení rekreačního potenciálu a zlepšení mikroklimatu při vlnách horka. Úprava vody pro potřeby koupání je zajištěna v biotopové čistící zóně koupaliště, jde ale o technologii čištění vody v uzavřeném systému.
Období realizace:  

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Výstaviště Praha
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: rozpočet Výstaviště Praha

karta projektu
5. Výsadba stromořadí Blanická ulice

V návaznosti na pilotní projekt realizace obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím prokořenitelných buněk je plánována obnova stromořadí v ulici Blanická.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: Praha-pól růstu

karta projektu

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google