Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Projekty pro městskou krajinu

Biotop Výstaviště

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Koupací biotop primárně neslouží ke zlepšení jakosti vody, ale jedná se o vylepšení rekreačního potenciálu a zlepšení mikroklimatu při vlnách horka. Úprava vody pro potřeby koupání je zajištěna v biotopové čistící zóně koupaliště, jde ale o technologii čištění vody v uzavřeném systému.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Návrh  projektů

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Výstaviště Praha

Harmonogram

Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Zdroj financování: Rozpočet Výstaviště Praha

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

VSTUP DO INTERNÍ SEKCE
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google