Home >> Projekty >> Projekty podle garanta >> Projekty podle zaměření

Výsadba stromořadí Jaromírova ulice

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: Jedná se o pilotní projekt odboru ochrany prostředí MHMP, který má zlepšit vitalitu stromů. Kořeny stromů pak mohou růst všemi směry a nezasahují do inženýrských sítí.
Projekt byl ke dni 12. 11.2019 projektově připraven a čeká se na realizaci povrchů komunikací ze strany TSK a.s.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru