Home >> Projekty >> Projekty podle garanta >> Projekty podle zaměření

Výsadba stromořadí Blanická ulice, Praha 2

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst. Důležitým předpokladem jejich funkčnosti a dlouhověkosti je zajištění kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách. Prokořenitelné buňky vytváří velký prostor pro růst kořenů stromů v kombinaci s maximálně možnou velikostí stromové mísy bez krytu.
Samotná realizace začala v listopadu 2019, plánované dokončení je na duben 2020.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner