Home >> Projekty >> Projekty podle garanta >> Projekty podle zaměření

Obytný soubor Malá Řepora

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: Hlavní město Praha získalo 6 323 m2 pozemků zeleně od soukromého developera, které navazují na pozemky hlavního města Prahy a zeleň území Řepory. Výstupem projektu ze strany HMP je objem retenční nádrže 720 m3, plocha tůní 102 m2, plocha rekultivované skládky 2530 m2 a výsadba 27 ks ovocných stromů.

foto archiv MHMP

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru