Setkání městských částí a organizací města k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024 ze dne 1.12.2021.

Záznam ze setkání


Prezentace ze setkání ke klimatickému plánu HMP a mitigačním a adaptačním projektům ze dne 24. 6. 2021

Klimatický plán HMP do roku 2030
RNDr. Martin Bursík
předseda Komise pro udržitelnou energetiku a klima Rady HMP

ENERGETICKÉ FORUM HMP 1. část
Setkání energetiků městských částí Představení klimatického plánu

ENERGETICKÉ FORUM HMP 2. část
Setkání energetiků městských částí Představení klimatického plánu

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Mgr. Tereza Líbová, Ing. Kateřina Schön a Ing. Tereza Zubrová


Prezentace k workshopům Implementačního plánu na roky 2020-2024 konaných ve dnech 26. 2. a 4. 3. 2020

Workshop

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner