Účel strategie Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města v budoucnosti.