Specifické cíle Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Specifický cíl A:
Zlepšovat mikroklimatické podmínky v Praze a snižovat negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy

Specifický cíl B:
Snižovat dopady extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti

Specifický cíl C:
Snižovat energetickou náročnost Prahy a podpořit adaptaci budov

Specifický cíl D:
Zlepšit připravenost v oblasti krizového řízení

Specifický cíl E:
Zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility

Specifický cíl F:
Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze

Pro podrobné údaje viz studii Analýza a predikce dopadů klimatické změny v Praze, CzechGlobe 2016.