Home >> Databáze projektů

 Rekonstrukce systému vytápění v objektu čp.66

Garant projektu: MČ Praha Královice
Popis projektu: Z dotace bude hrazena celková rekonstrukce topného systému v objektu, instalace tepelného čerpadla, úprava technické místnosti kotelny a úprava rozvodů topení pro připojení všech prostor objektu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Budova čp. 66, ulice K Nedvězí, Praha 10 Královice, rekonstrukce se dotkne celé plochy objektu cca 840m2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Klimatický závazek s důrazem na snížení energetické náročnosti, zmenšení ekologické stopy
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Úřad MČ Královice, Mateřská školka, ZUŠ. Městská Policie


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze

Přínos adaptace (ekosystémová služba)

Jiný přínos
Úspora energií na vytápění a chlazení
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)