Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Projekty Výstaviště Praha, a.s.

Výstavba fitness a workoutového sportoviště s polopropustným povrchem (štěpka) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování fitness a workout sportoviště o ploše 325 m2. Sportoviště je navrženo jako součást celkové koncepce sportovně relaxační části areálu. Na ploše je propustný povrch (štěpka).
Hodnota projektu: 1 453 550 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 453 550 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 1 453 550 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 1 453 550 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

projektová karta (pdf)

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – regulace odtoku
KS – rekreační funkce
RS – kvalita vody
RS – regulace mikroklimatu

Výstavba griloviště s polopropustným povrchem (žulové kostky) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování griloviště o ploše 82 m2. Griloviště se 4mi elektrickými grily je realizováno jako součást celkové koncepce sportovně relaxační části areálu. Na ploše je polopropustný povrch (žulové kostky).
Hodnota projektu: 727 712 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 727 712 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 727 712 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 727 712 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

projektová karta (pdf)

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – regulace mikroklimatu
RS – redukce povodňového rizika
RS – kvalita vody

Výstavba nádrží na dešťovou vodu, travní koberce a mlatová plocha v okolí gastropavilonu v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Gastropavilon je navržen jako součást celkové koncepce sportovně relaxační části areálu. V rámci projektu šlo o vybudování 2 ks nádrží (5 m3) na dešťovou vodu (možnost využití na zálivku) a travní koberce. Mlatová zpevněná plocha je na ploše 767 m2.
Hodnota projektu: 1 776 000 bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 776 000 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 1 776 000 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 1 776 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

projektová karta (pdf)

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota

Založení travnatých ploch v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu bylo odstranění betonových ploch a nahrazení plochou travnatou na ploše 14 800 m2.
Hodnota projektu: 5 999 802 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 999 802 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 5 999 802 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 5 999 802 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

projektová karta (pdf)

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – regulace odtoku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos: Zvýšení ekologické hodnoty území

  Výsadba 60 ks stromů v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba stromů.
Hodnota projektu: 432 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


zdroj Výstaviště Praha, a.s.

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 432 000 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 432 000 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 432 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos:
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

projektová karta (pdf)

  Revitalizace leknínového jezírka v Areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu byla obnova leknínového jezírka o ploše 395 m2. Jezírko je součástí celkové koncepce sportovně relaxační části areálu. Jezírko by mělo poskytnout útočiště pro vodní flóru a faunu, vytvořit ochlazení ovzduší v blízkém okolí.
Hodnota projektu: 1 300 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 1 300 000 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 1 300 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch

projektová karta (pdf)

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
RS – kvalita vody
Jiný přínos:
Zvýšení ekologické hodnoty území

  Realizace zavlažování v Areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu byla oprava 2 ks studen pro
účely zalévání ploch. Vybudování jímky (11,9 m3) na dešťovou vodu ze zastřešení Bouderové stěny – využití na zalévání travnatých ploch. Příprava instalace 6 ks pítek, 4 ks mlžítek, 1 ks venkovní sprchy.
Hodnota projektu: 369 715 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 369 715 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 369 715 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 369 715 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové modrozelené infrastruktury
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – kvalitac ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce

projektová karta (pdf)

   Výstavba lanového hřiště s polopropustným povrchem (štěpka) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování lanového hřiště o ploše 1 145 m2. Hřiště je navrženo jako součást celkové koncepce sportovně relaxační části areálu. Na ploše je propustný povrch (štěpka).
Hodnota projektu: 2 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 2 000 000 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 2 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

karta projektu (pdf)

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody

  Výstavba parkurového hřiště s polopropustným povrchem (tartan) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování parkurového sportoviště o ploše 557 m2. Sportoviště je navrženo jako součást celkové koncepce sportovně relaxační části areálu. Na ploše je polopropustný povrch (TARTAN).
Hodnota projektu: 5 989 035 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 989 035 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 5 989 035 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 5 989 035 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

karta projektu (pdf)

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody

  Realizace polopropustného povrchu a revitalizace areálu Restaurace Pražan v areálu Výstaviště Praha, Praha 7

Garant projektu: Výstaviště Praha a.s.
Popis projektu: Cílem projektu byla náhrada asfaltu za polopropustnou žulovou dlažbu před Restaurací Pražan na ploše 876 m2 včetně celkové revitalizace.
Hodnota projektu: 537 554 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál Výstaviště 67, Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci hl. m. Prahy


zdroj https://www.vystavistepraha.eu/rozsahle-investice-vraci-zivot-na-dosud-zanedbane-castivystaviste/zmensene-56/

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 537 554 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 537 554 Kč
Zdroj financování: MHMP
Skutečné náklady: 537 554 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner