Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba květnaté louky, Praha – Čakovice

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Cílem projektu bylo nahradit trávník v části řešené plochy obdélníkového tvaru (o velikosti 924 m2) květnatou loučkou k oživení vegetace, jednalo se o pilotní realizaci.
Hodnota projektu: 47 512,80 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemek parc. č. 320/15, k.ú. Miškovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané městské části


zdroj MČ Praha Čakovice

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 47 512,80 Kč bez DPH
Zdroj financování: vlastní
Skutečné náklady: 47 512,80 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace mikroklimatu
RS – opylení
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
RS – kvalita ovzduší
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner