Home >> Projekty >> Projekty podle garanta >> Projekty podle zaměření

Tvorba zásad pro výsadbu a údržbu uličních stromořadí v Praze

Garant projektu: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Popis projektu: Cílem projektu bylo připravit a projednat celoměstské zásady zakládání a péče o stromořadí v ulicích Prahy a sjednocení postupů jednotlivých správců pečujících o stromořadí v Praze. Potřeba Prahy vytvořit nové jednotné zásady pro zakládání a péči o stromořadí vychází z dlouhodobě zhoršujících se podmínek pro stromy, dopadů klimatické změny a s tím související potřeby nových technologií a způsobů péče o stromořadí v ulicích.
Hodnota projektu: 1 200 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021

karta projektu (pdf)

zdroj portalzp.praha.eu

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner