Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

  Revitalizace parku Riegrovy sady, zázemí zahradníků, Praha 2

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu zázemí zahradníků vč. kanalizační přípojky a nádrže na zachytávání dešťových vod pro zálivku stromů v parku Riegrovy sady.
Hodnota projektu: 23 122 771 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Praha 2, Riegrovy sady parc. č. 2281/1, 2276, 2281/5, 2281/6 k.ú. Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Zvyšování podílu zeleně
Cílová skupina: Zahradníci


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 23 122 771 Kč bez DPH
Skutečné náklady: 23 122 771 Kč bez DPH

Specifický cíl
B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – regulace mikroklimatu
KS – estetická hodnota
RS – regulace odotoku
Jiný přínos
Zlepšení zázemí pro zahradníky

KARTA projektu (PDF)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner