Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Realizace mlhoviště Folimanka, Praha 2

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jednalo se o realizaci nového mlhoviště u fontány v parku Folimanka – mezi multifunkčním hřištěm a hřištěm pro nejmenší, v blízkosti malé vodní kaskády a fontány dojde k vybudování mlhoviště pro možnost svlažení, jak dětí tak návštěvníků parku Folimanka v době nadměrně vysokých denních teplot.
Hodnota projektu: 659 600 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Praha 2, park Folimanka parc.č. 1026/6 k.ú. Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost


zdroj: https://urad.praha2.cz/Nova-mlhoviste-osvezuji-a-zchlazuji-vzduch-v-Praze-2-vlozeno-video.html

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 659 600 Kč bez DPH
Investiční náklady: 649 000 Kč bez DPH
Provozní náklady: 10 600 Kč bez DPH
Skutečné náklady: 659 600 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové modrozelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetické funkce
RS – kvalita vody
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner