Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Obnova parkové části okolo rozhledny Petřín

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: V rámci realizace stavby Rehabilitace okolí Rozhledny Petřín byly vytvořeny nové pěší promenády a prostranství z žulových odseků na ploše 2 000 m2 a nové pochozí travnaté plochy o výměře 2 800 m2. Bylo nově vyřešeno odvodnění celé plochy včetně stávajících objektů Bludiště, kostela a rozhledny. Dále byly obnoveny aleje okrasných stromů v počtu 30 nových lip a jírovců, dosazených dostávajících historických stromořadí a na místě přibyly nové výsadby okrasných keřů. Byl obnoven mlatový parter pod rozhlednou, doplněný pobytovým schodištěm a pítkem, určený pro pořádání kulturních akcí. Zpracovatelem projektu je odbor ochrany prostředí MHMP.

foto archiv IPR