Home >> Projekty 

Nová vodní plocha Lipiny–Modřany

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
V rámci výstavby rybníka bylo v roce 2017 celé údolí vyčištěno od nežádoucí vegetace a skládek. V roce 2018 pak práce pokračovaly celkovým přetvarováním údolí, zatěsněním dna a břehů jílovitou zeminou a výstavbou vypouštěcího zařízení. Veškeré pohledové konstrukce byly obezděny kamenem a celé dno rybníka bylo vyštěrkováno, aby byla ochráněna těsnící jílovitá zemina. Rybník je napájen odběrným objektem umístěným před zaklenutím Libušského potoka. Díky výstavbě rybníka došlo i k prodloužení otevřeného koryta tohoto potoka o cca 90 m. Vznikla zde i malá tůň o ploše 200 m2. Revitalizaci dovršily výsadby mokřadních rostlin a stromů na břehy rybníka a osazení několika laviček.
Ke dni 12. 11. 2019 byl projekt odborem ochrany prostředí MHMP dokončen.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner