Home >> Projekty >> Projekty podle garanta >> Projekty podle zaměření

Analýza využití vody na území hl. m. Prahy

Garant projektu: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Popis projektu: Cílem analýzy bylo zjistit, jaké druhy vodních zdrojů (vodní nádrže, podzemní vody, vodoteče, retenční nádrže, kolektory, veřejná vodovodní síť apod.) a v jakém poměru jsou využívány při péči o vegetační prvky v rámci správy, údržby a péče o městskou zeleň a pražské komunikace (silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace). Dále bylo třeba zjistit, jestli jsou využívány zdroje v souladu s principy a opatřeními adaptačních strategií (národní i pražské), jestli nejsou nadužívány zdroje pitné vody k péči o vegetační prvky a čištění komunikací. Součástí analýzy je také nastínění možností využití dalších zdrojů doposud nevyužívané „odpadní“ vody (průsakové vody do kolektorové sítě, metra, zkanalizovaných pramenů pod zástavbou apod.) pro zálivku vegetačních prvků nebo čištění komunikací. Oproti původnímu záměru analýza neobsahuje využití vodních zdrojů pro čištění komunikací.
Hodnota projektu: 200.000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021


karta projektu (pdf)

zdroj: voda.tzb-info.cz

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner