Home >> Databáze projektů

 Obnova vytápění v budově ÚMČ se zapojením obnovitelných zdrojů

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Budova ÚMČ Praha-Klánovice prošla nedávno částečnou rekonstrukcí, byly na ní instalována nová okna a světlé vnější žaluzie proti přehřívání vnitřního prostředí. Je v současnosti vytápěna zastaralým plynovým kotlem a otopným systémem, který neodpovídá současným požadavkům. Cílem akce je razantní snížení provozních nákladů a ekologické stopy našeho úřadu, který chce jít příkladem ve využití zelených technologií. Součástí projektu bude výměna bočních vstupních dveří a injektáže suterénu před pronikáním spodní vody. Těmito kroky dojde k výraznému zlepšení energetické náročnosti budovy ÚMČ a snížení jejího vlivu na životní prostředí.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Čakovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu
C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Snížení provozních nákladů
Zlepšení energetické náročnosti budovy
Úspory na vytápění/chlazení
Snížení špatného vlivu na životní prostředí

karta projektu (pdf)