Home >> Databáze projektů

 Obnova ovocného sadu

Garant projektu: MČ Praha Velká Chuchle
Popis projektu: V roce 2019 MČ začala s obnovou ovocného sadu na parc. č 1038/3 v k. ú. Velká Chuchle. V roce 2021 a 2022 obnovu dokončí. Tento ovocný sad je zároveň součástí projektu na obnovu polních cest, které jsou v těsném sousedství a bude tvořit ucelený úsek Občané tak budou moci při procházkách navštívit nejen ovocný sad, ale i okolní městské části jako je MČ Praha – Lochkov a MČ Praha – Slivenec, které se tímto projektem budou moci propojit.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Velká Chuchle
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru