Home >> Databáze projektů

 Zapojení obnovitelných zdrojů FK Klánovice, retence vody

Garant projektu: MČ Praha Klánovice
Popis projektu: Fotbalový klub měl zázemí z 60. let minulého století. V rámci snižování energetické náročnosti došlo o doplnění plynových kotlů. Dále došlo k instalaci fotovoltaických panelů s akumulací elektřiny do vody. Souběžně změnili systém hospodaření s dešťovou vodou, instalovali podzemní zásobník a tuto vodu využívají jak pro potřeby zalévání trávníků, tak jako užitkovou vodu.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v srpnu 2022.
Lokace projektu: MČ Praha Klánovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15, GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Úspora energií na vytápění/chlazení
Jiný přínos
Snížení energetické náročnosti
Využití vody pro potřeby zalévání

karta projektu (pdf)